ضوابط و مقررات

-فراگیران موظف به حفاظت از اموال شخصی خود بوده و مرکز آموزش جهاد دانشگاهی در قبال اموال همراه فراگیران هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

-فراگیر موظف به تکمیل فرم ثبت نام و ارزشیابی بصورت کامل و دقیق می باشد.گواهی پایان دوره صرفا بر اساس اطلاعات این فرم صادرمیشود.

-با توجه به محدودیت ظرفیت هر دوره ، الویت ثبت نام بر اساس تحویل مدارک کامل و پرداخت شهریه دوره می باشد.

-جهت حضور در دوره  رعایت پوشش کامل اسلامی، موازین اخلاقی و اجتماعی الزامی است.

-در صورت هرگونه ناهنجاری در مرکز آموزش توسط فراگیر، از ادامه حضور نامبرده در مرکز جلوگیری بعمل آمده و شهریه به وی مسترد نخواهد شد.

-در صورت منع برگزاری دوره‌ها به شکل حضوری (به دلیل شیوع بیماری کووید ۱۹) ادامه دوره تا زمان برقراری شرایط ایمن به صورت آنلاین برگزار می‌گردد.

-فراگیران موظف به حضور مرتب و طبق برنامه تعیین شده از سوی مرکز (و قبل از حضور استاد) در کلاس ها می باشند.

-حضور همراه به هر عنوان در کلاس ممنوع است.

-استفاده از تلفن همراه در زمان برگزاری کلاس و استعمال دخانیات در محیط آموزشی ممنوع می باشد.

-فراگیران موظف به حفاظت از اموال شخصی خود بوده و مرکز آموزش در این مورد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

-برگزاری کلاس ها منوط به رسیدن تعداد فراگیران به حدنصاب موردنظر دوره میباشد.

-فراگیر موظف به تکمیل فرم ثبت نام و ارزشیابی بصورت کامل و دقیق می باشد.گواهی پایان دوره صرفا بر اساس اطلاعات این فرم صادرمیشود.

-شهریه ثبت نام دوره های آموزشی باید با نام شخص متقاضی دوره پرداخت گردد.

-ارائه گواهی پایان دوره منوط به تسویه حساب کامل، تحویل مدارک و اخذ حد نصاب لازم در آزمون پایان دوره یا ارائه پروژه، (حداقل نمره ۶۰ از ۱۰۰) عدم غیبت بیش از حد مجاز (۱۵% مدت دوره آموزشی) و رعایت شرایط و مقررات  می باشد.

-فراگیران محترم می بایست حداکثر تا شش ماه پس از پایان دوره نسبت به دریافت گواهینامه خود اقدام فرمایند. پس از گذشت این زمان دریافت گواهینامه مشمول هزینه تاخیر خواهد بود.

-اگر غیبت  در امتحان (با ارائه مستندات) موجه تشخیص داده شود، فقط تا یک فصل آموزشی امتحان مجدد بعمل می­ آید.

-در صورت غیبت غیرموجه، شرکت در امتحان مجدد با پرداخت هزینه مربوطه امکان پذیر خواهد بود.

-تایید صحت موارد مذکور به منزله تعهد فراگیر به اجرای مقررات و ضوابط آموزشی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف می باشد.

رویه انصراف فراگیر از دوره آموزشی:

-ورود فراگیر به پنل شخصی خود از طریق آدرس http://rooyesh.jdsharif.ac.ir (نام کاربری:کد فراگیر، رمز ورود: کدملی فراگیر)

-انصراف فراگیر از دوره مورد نظر (از مسیر پرونده آموزشی» انصراف و یا لینک های دسترسی سریع)

-تبصره ۲.۱: انصراف فراگیران در صورت عدم دسترسی ایشان به رایانه و اینترت به شیوه حضوری و با ارائه درخواست کتبی امکان پذیر خواهد بود.

-اعلام شماره شبا در هنگام درخواست استرداد الزامی می‌باشد.

-تاریخ ثبت انصراف توسط فراگیر در سامانه مبنای محاسبات مربوط به استرداد خواهد بود.